Category Archives: Uncategorized

  • 0
275987669_1392072557918919_4209829876759948738_n

🙏 ขอขอบพระคุณ 🙏

Category : Uncategorized

#ขอขอบพระคุณ👷🏻‍♂️สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดพิษณุโลก 💂🏻‍♀️
และมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ให้ความอนุเคราะห์
เข้าขนย้ายที่นอนจากห้องโถงกลางไปใส่ห้องพัก หอพักที่ 1 และหอพักที่ 2
หลังจากปิดศูนย์พักคอยอย่างเป็นทางการ และดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว 👍🤝🥰
 

  • 0
269776570_1336501990142643_4932788063776509922_n

ประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 16/2564

Category : Uncategorized

วันนี้ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.
นางสาวพนาวัน เปรมศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน #ร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 16/2564 โดยมี 👉🏻 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 😷😷


  • 0

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั่วคราว

Category : Uncategorized

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั่วคราว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ประกาศปิดหอพัก


  • 0

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (คนสวน) สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

Category : Uncategorized

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญา  ตำแหน่ง
คนงาน (คนสวน) สังกัดงานหอพักนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม

job


ปิดโหมดสีเทา