ประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 16/2564

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

วันนี้ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.
นางสาวพนาวัน เปรมศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน #ร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 16/2564 โดยมี 👉🏻 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 😷😷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *