ติดต่อสอบถาม

สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ทะเลแก้ว)

  • หมายเลขโทรศัพท์   : 0-5526-7005
  • หมายเลขโทรสาร     : 0-5526-7005
  • เว็บไซต์                     : http://tr.psru.ac.th
  • อีเมล์                          : tr.pibulsongkram@gmail.com
  • Facebook                 : https://www.facebook.com/thalakaew/
  • ที่ตั้ง                           : 156 ม.5 ต.พลายชุมพล  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000

แผนที่การเดินทาง