🙏 ขอขอบพระคุณ 🙏

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

#ขอขอบพระคุณ👷🏻‍♂️สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดพิษณุโลก 💂🏻‍♀️
และมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ให้ความอนุเคราะห์
เข้าขนย้ายที่นอนจากห้องโถงกลางไปใส่ห้องพัก หอพักที่ 1 และหอพักที่ 2
หลังจากปิดศูนย์พักคอยอย่างเป็นทางการ และดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว 👍🤝🥰
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *