ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั่วคราว

  • 0

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั่วคราว

Category : Uncategorized

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั่วคราว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ประกาศปิดหอพัก


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา