ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งคนงาน (คนสวน) สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญา  ตำแหน่ง
คนงาน (คนสวน) สังกัดงานหอพักนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม

job

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *