หอพักชาย

หอพักนักศึกษาชาย
(หอพักกาซะลอง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หอพักนักศึกษาชายหอพักกาซะลอง
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยหอพักนักศึกษา
งานบริหารทั่วไป  โครงการจัดตั้งกองจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โดยการจัดสรรห้องพักนักศึกษา
อยู่ภายในอาคารหอพักกาซะลอง
ชั้น 4 โซน C (เฟสที่ 1)
รวมจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 5 ห้อง
โดยมีนักศึกษาเข้าพักห้องละ 3 คน
เบื้องต้นรองรับนักศึกษาชายเข้าพัก  ได้แก่
นักศึกษาโครงการครูรักษ์ถิ่น และนักศึกษาวิทยาลัยการพยาบาลในปีการศึกษา 2563
และมีการวางแผนในอนาคตในการเปิดให้บริการในปีถัดไป

ขนาดห้องพักกาซะลอง
ภายในห้องพักประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
1. ห้องนอน 4×4 เมตร
2. ห้องโถง 3.25×4 เมตร
3. ห้องสุขาและห้องอาบน้ำ 1.50×2.50 เมตร
4. ระเบียงห้องพักและห้องครัว 4.25×1.5 เมตร

สิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก
– เตียงนอนพร้อมที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต 3 ชุด
– ตู้เสื้อผ้า 3 ชุด – โต๊ะอ่านหนังสือ 3 ชุด
– เครื่องปรับอากาศ 1 ชุด
– พัดลมโคจร ห้องละ 2 ชุด
– ระบบคีย์การ์ดเข้า-ออกหอพัก
– ระบบรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
– Free!! WI-FI
– รับ-จ่าย พัสดุไปรณีย์ รวดเร็ว ทันใจ
– ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ พร้อมบริการ
– โรงจอดรถกว้างขวาง
– รถจักยานหอพัก ยืมฟรี!!! รองรับการเดินทาง
– ใกล้ร้านสะดวกซื้อ, ร้านถ่ายเอกสารครบวงจร

อัตราค่าบำรุงหอพัก
– ค่าบำรุงหอพัก 7,500 บาท /ภาคเรียน
– ค่าประกันของเสียหายหอพักแรกเข้า 500 บาท
– ค่ามัดจำคีย์การ์ด 100 บาท
– ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 5 บาท /เดือน
– ค่าน้ำ หน่วยละ 5 บาท /เดือน

 สนใจจองห้องพัก ติดต่อได้ที่ :

– สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
– Facebook page: หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  click
โทร .055-267-005