ประกาศหอพักหญิง

 

“ประกาศหอพักนักศึกษาหญิง”

 

ประกาศหอพักหญิง ปีการศึกษา 2565

  • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2565
    (ปรับลด 10% เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

ประกาศหอพักหญิง ปีการศึกษา 2564

ประกาศหอพักหญิง ปีการศึกษา 2563