ปิดศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 😷

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

🤝🏢 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสมาเป็นประธานปิดศูนย์พักคอย
ผู้ติดเชื้อ Covid-19 (กลุ่มสีเขียว) ภายในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ซึ่งปรับเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยเป็นเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พักคอยฯ มรพส. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
😷ตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มีความสำคัญเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยได้มากถึง 1,200 เตียง และช่วยรองรับผู้ป่วยในโครงการ
คนพิษณุโลก ไม่ทิ้งกัน จากการดำเนินงานศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ป้องกันจังหวัด ปภ.จังหวัดพิษณุโลก กอ.รมน
จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดไปได้ด้วยดี
👩‍🦰 ทางมหาวิทยาลัยฯ และหอพักนักศึกษา มรพส. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ช่วยเหลือ สนับสนุน ศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตลอดมา 🤗🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *