🧹” ร่วมใจ ลงแรง สามัคคี พัฒนาพื้นที่หอพัก”🏢

  • 0
269715902_3055119454728856_1613066611622774933_n (1)

🧹” ร่วมใจ ลงแรง สามัคคี พัฒนาพื้นที่หอพัก”🏢

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

💚🌱 บุคลากรหอพัก รปภ. แม่บ้าน ช่างและคนงาน ร่วมใจลงแรงสามัคคี กำจัดขยะมูลฝอย เศษไม้หลังจากคัดแยกซ่อมบำรุง และทำความสะอาดชุดเก้าอี้ศูนย์อาหาร เพื่อดำเนินการซ่อมแซมในส่วนถัดไป พร้อมทั้งปรับปรุง ภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานหอพักและศูนย์อาหาร ตามแนวทางกิจกรรม #พิษณุโลกเมืองสะอาด #WeeklyCleaningDay 🌲🌳


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา