🧹” ร่วมใจ ลงแรง สามัคคี พัฒนาพื้นที่หอพัก”🏢

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

💚🌱 บุคลากรหอพัก รปภ. แม่บ้าน ช่างและคนงาน ร่วมใจลงแรงสามัคคี กำจัดขยะมูลฝอย เศษไม้หลังจากคัดแยกซ่อมบำรุง และทำความสะอาดชุดเก้าอี้ศูนย์อาหาร เพื่อดำเนินการซ่อมแซมในส่วนถัดไป พร้อมทั้งปรับปรุง ภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานหอพักและศูนย์อาหาร ตามแนวทางกิจกรรม #พิษณุโลกเมืองสะอาด #WeeklyCleaningDay 🌲🌳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *