📷ประมวลภาพความสนุกสนาน โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2562

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

         🎬 ประมวลภาพบรรยากาศความสนุกสนาน 📷
🚨🔥 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประจำปี  2562
  🚨🔥
 
👉 ณ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

👉 โดยงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
👉วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 9 พิษณุโลก

https://www.youtube.com/watch?v=vBHRMO-TivM&feature=youtu.be

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *