📷ประมวลภาพความสนุกสนาน โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2562

  • 0
หัวข่าวสีชมพูเว็บ 2

📷ประมวลภาพความสนุกสนาน โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2562

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

         🎬 ประมวลภาพบรรยากาศความสนุกสนาน 📷
🚨🔥 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประจำปี  2562
  🚨🔥
 
👉 ณ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

👉 โดยงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
👉วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 9 พิษณุโลก

 


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา