หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 42

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 42
ประจำวันศุกร์ที่  19  ตุลาคม  2561

  • พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) – และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2561
  • สนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนโครงการธุรกิจ แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • New!! คอลัมน์  “รักษ์หอพัก”  งานบำรุง – งานซ่อมดูแลหอพัก
  • >>>>> เปิดดูข่าวได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *