หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 40

  • 0
หัวข่าวสีชมพูเว็บ 2

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 40

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 40
ประจำวันพุธที่  4  กันยายน  2561

  • อิ่มบุญ สุขใจ ตักบาตรเปิดหอ 2561
  • กำหนดการชำระค่าหอพัก เทอม 1/2561
  • กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ  “กาซะลองผลัดใบ 2561”
  • >>>>> เปิดดูข่าวได้ที่นี่

 


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา