หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 36

  • 0
หัวข่าวสีชมพูเว็บ 2

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 36

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 36
ประจำวันพุธที่  28  มีนาคม  2561

  • รับสมัครนศ.อยู่หอพักต่อ
  • กำหนดการและข้อปฎิบัติในการอยู่หอพักต่อ  ปี 2561
  • พี่อ้อย- พี่ฉอด พบน้องๆ มรพส.
  • พิธีปิด PSRU GAMES 2018
  • >>>>> เปิดดูข่าวได้ที่นี่

Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา