ประกาศ การคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

  • 0
banner h

ประกาศ การคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ประกาศ การคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2559
(ตัวอย่างการกรอกเอกสาร)

 

 

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานหอพักกทะเลแก้วนิเวศ
>>> https://www.facebook.com/thalakaew/
>>> โทร.055-267005


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา