บุคลากรสำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ใต้ร่ม..กาซะลอง’60

  • 0
เดิน-วิ่ง ใต้ร่มกาซะลอง 60 (3)

บุคลากรสำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ใต้ร่ม..กาซะลอง’60

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2560 เวลา 06.00 น. นางสาวพนาวัน เปรมศรี  หัวหน้างานหอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศ   พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง”ใต้ร่ม..กาซะลอง ประจำปีการศึกษา 2560

มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษา มรพส. ชั้นปีที่ 1 โดยงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารกิจการนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 7 คณะ  ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงถึงความสามัคคีในคณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษา.

เดิน-วิ่ง ใต้ร่มกาซะลอง 60 (4)

เดิน-วิ่ง ใต้ร่มกาซะลอง 60 (3)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :  https://drive.google.com/drive/folders/0B8c9ZTSkOOQIUEdFeVZNcE9raEk?usp=sharing


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา