สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก

 • เจ้าหน้าที่หอพักดูแล 24 ชั่วโมง
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
 • ยาสามัญประจำบ้าน
 • ห้องเรียนรู้และพักผ่อน
 • ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
 • บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • บริการโทรศัพท์หยอดเหรียญ แบบบัตรและโทรศัพท์ภายใน
 • ห้องดูโทรทัศน์
 • หนังสือพิมพ์
 • บริการฟรีน้ำดื่ม
 • บริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
 • บริการยืมจักรยานฟรี
 • โรงจอดรถ
 • ศูนย์บริการให้คำปรึกษา
 • ห้องออกกำลังกาย(ทะเลแก้วฟิตเนส)
 • ถังขยะ
 • เครื่องชั่งน้ำหนัก
 • ท๊อปมาร์ท
 • ร้านถ่ายเอกสาร
 • ร้านเครื่องเขียน

DSC01453

IMG_0689

P1010423

IMG_0670

IMG_0494

IMG_0676 (1)

IMG_0670IMG_0670


ปิดโหมดสีเทา