Author Archives: tr_psru

  • 0
1

  • 0
1

  • 0
1

♦️ ร่วมทำบุญอาคารพิบูลวิชญ์ ♦️

♦️ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล  เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานใหม่ อาคารพิบูลวิชญ์  ♦️

2

วันที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่หอพักทะเลแก้วนิเวศ
ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานใหม่
จัดโดยกองบริการการศึกษา ณ ห้อง ร 302 อาคารพิบูลวิชญ์
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)
ขออนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏🙏🙏

  • 0
74155061_2436855856555222_4437308662582607872_n

♦️ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ♦️

     โครงการจัดตั้งกองจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

74666235_2436856273221847_6671545448756412416_n      

 

วันที่ 4 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย นายจีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางวรรณวิสา ยศระวาส ผู้ช่วยอธิการบดี และ นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมคณะศึกษาดูงาน จำนวน 19 คน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งกองจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ(กจส.) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิญช์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)

ในโอกาสนี้ นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แนะนำภาพรวมการดำเนินงานภายในโครงการจัดตั้ง กจส.และนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมพื้นที่ภายศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทน์ริเวอร์วิว,หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ,ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ,โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว,ร้านค้า-พื้นที่ให้เช่าภายในมหาวิทยาลัยและอาคารพิบูลวิชญ์ อาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์หลังใหม่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมทั้งร่วมหารือการดำเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารต่อไปในอนาคต


  • 0
แบรนเนอร์22

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าประกันของเสียหายหอพักคืน ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
ค่าประกันของเสียหายหอพักคืน ประจำปีการศึกษา 2561

โปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับทีของตนเอง
หมายเหตุ : หากไม่พบรายชื่อของตนเอง
ให้ติดต่อสำนักงานหอพักในวันและเวลาราชการ

!!!!ดาวโหลดคลิ๊กเลย!!!!!

แบรนเนอร์


  • 0
59966_n

คืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

69878787_2387223861518422_8364174424974295040_n

📣📣📣 มาแล้วจ้า!!! สำหรับน้องๆที่รอคอย
คืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักประจำปีการศึกษา2561  จำนวน500บาท 💸💸💸

สามารถติดต่อรับคืนได้
ภายในวันที่ 9️⃣ กันยายน 1️⃣3️⃣ กันยายน 2562
เวลา 09.00-15.00 น. เท่านั้น ‼️‼️‼️
ติดต่อได้ที่สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศและรับเงินได้ที่กองคลัง
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

(เฉพาะนศ. รหัส 61,60,59,58,57
ที่ทำเรื่องลาออกจากหอพักและไม่ได้อยู่ต่อในปีการศึกษานี้แล้ว)
#แชร์บอกเพื่อนให้รู้ทั่วกั

 #เอกสารที่น้องๆต้องเตรียมม
– ต้นฉบับใบเสร็จ ที่ระบุค่าประกันเสียหายหอพัก 500 บาท
– สำเนาบัตรปชช. พร้อนเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

 #เอกสารที่รับ ณ สำนักงานหอพัก
– คำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย
– ใบสำคัญรับเงิน
– ใบแทนใบเสร็จ (กรณีใบเสร็จหาย) ‼️

#โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วนตามประกาศนะคะ 😘😘😘

201907311012091000

69538290_695782490896502_8927671853581860864_n


  • 0
หัวข่าวสีชมพูเว็บ 2

📷ประมวลภาพความสนุกสนาน โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2562

         🎬 ประมวลภาพบรรยากาศความสนุกสนาน 📷
🚨🔥 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประจำปี  2562
  🚨🔥
 
👉 ณ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

👉 โดยงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
👉วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 9 พิษณุโลก

 


  • 0
รับสมัครงาน รปภ.

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(หญิง) ประจำงานหอพักนักศึกษา

🎉🎉 ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป 🎉🎉  
👩‍ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(หญิง)
ประจำงานหอพักนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มรพส.
 รายงานตัวปฏิบัติงานวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
 เวลา 08.30 – 11.00 น.
👩‍  ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวหอพักทะเลแก้วนิเวศคะ  🏢

ประกาศรายชื่อรปภ.62


  • 0
รับสมัครงาน รปภ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(หญิง)ประจำหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(หญิง)
ประจำหอพักนักศึกษา

👉 สอบวันที่ : 14 ส.ค. 2562 
👉 สถานที่สอบ : สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
➡️ เวลา : 09.00-10.00 น.
สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
➡️ เวลา : 10.30-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
👉 #คำชี้แจงในการสอบตามประกาศด้านล่างนี้ค่ะ

สมัครรปภ.62


  • 0
1

จัดซื้อที่นอนสำหรับนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562

จัดซื้อที่นอนสำหรับนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2562

งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี #ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อที่นอนใหม่ แก่นักศึกษาหอพัก ทันช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ได้สัมผัสบรรยากาศที่นอนหลังใหม่ เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี และให้ความสะดวกสบายแก่นักศึกษา เพราะหอพักเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่เป็นที่พักพิงและเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิต ในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม #เรือนธรรมเรือนปัญญาเรือนสุข

 


ปิดโหมดสีเทา