Author Archives: tr_psru

  • 0
275987669_1392072557918919_4209829876759948738_n

🙏 ขอขอบพระคุณ 🙏

Category : Uncategorized

#ขอขอบพระคุณ👷🏻‍♂️สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดพิษณุโลก 💂🏻‍♀️
และมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ให้ความอนุเคราะห์
เข้าขนย้ายที่นอนจากห้องโถงกลางไปใส่ห้องพัก หอพักที่ 1 และหอพักที่ 2
หลังจากปิดศูนย์พักคอยอย่างเป็นทางการ และดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว 👍🤝🥰
 

  • 0
275936125_1386916718434503_1756168837180137203_n

ปิดศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 😷

🤝🏢 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสมาเป็นประธานปิดศูนย์พักคอย
ผู้ติดเชื้อ Covid-19 (กลุ่มสีเขียว) ภายในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ซึ่งปรับเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยเป็นเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พักคอยฯ มรพส. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
😷ตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มีความสำคัญเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยได้มากถึง 1,200 เตียง และช่วยรองรับผู้ป่วยในโครงการ
คนพิษณุโลก ไม่ทิ้งกัน จากการดำเนินงานศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ป้องกันจังหวัด ปภ.จังหวัดพิษณุโลก กอ.รมน
จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดไปได้ด้วยดี
👩‍🦰 ทางมหาวิทยาลัยฯ และหอพักนักศึกษา มรพส. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ช่วยเหลือ สนับสนุน ศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตลอดมา 🤗🙏

  • 0
269776570_1336501990142643_4932788063776509922_n

ประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 16/2564

Category : Uncategorized

วันนี้ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.
นางสาวพนาวัน เปรมศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน #ร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 16/2564 โดยมี 👉🏻 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 😷😷


  • 0
269715902_3055119454728856_1613066611622774933_n (1)

🧹” ร่วมใจ ลงแรง สามัคคี พัฒนาพื้นที่หอพัก”🏢

💚🌱 บุคลากรหอพัก รปภ. แม่บ้าน ช่างและคนงาน ร่วมใจลงแรงสามัคคี กำจัดขยะมูลฝอย เศษไม้หลังจากคัดแยกซ่อมบำรุง และทำความสะอาดชุดเก้าอี้ศูนย์อาหาร เพื่อดำเนินการซ่อมแซมในส่วนถัดไป พร้อมทั้งปรับปรุง ภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานหอพักและศูนย์อาหาร ตามแนวทางกิจกรรม #พิษณุโลกเมืองสะอาด #WeeklyCleaningDay 🌲🌳


  • 0
260077245_1313211702471672_7388486546223489702_n

✴️พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ครั้งที่ 14✴️

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. บุคลากรงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมเป็นคณะดำเนินงาน สืบสานประเพณีลอยกระทง “พิบูลสงคราม มนเสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564
ณ สวนรัชมังคลาภิเษก มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ☺️☺️ 


  • 0
งานนำเสนอ1

✨มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการหอพัก ✨

✨มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการหอพัก
👉ตามที่มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ให้ผู้ประกอบการหอพักได้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการหอพักตอบรับให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ละหอพัก
#สำหรับหอพักอื่นๆ ✍🏻 น้องๆ นักศึกษาที่พักบริเวณโดยรอบมหาลัย (หอนอก) ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมมาตรการ สามารถพิมพ์ชื่อหอ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อให้ครบถ้วน โดยการ Comment หรือ Inbox ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานให้ค่ะ
📞 โทร.055-267 005
 

  • 0
1

❣️บริจาคโลหิตสู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 2 ❣️

วันนี้ (12 พ.ย. 2564) เวลา 08.30 น. บุคลากรงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมเป็นคณะดำเนินงานกิจกรรมบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ Covid-19 ครั้งที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยร่วมกับสโมสรโรตารีพิษณุโลก เพื่อมอบให้แก่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ทุกหยดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ❣️


  • 0
งานนำเสนอ1

ประกาศ!!! หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดให้บริการอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2565

ประกาศ!!! หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
👌จะดำเนินการเปิดให้บริการอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2565
👉(ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)
✍️สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าพักในปีการศึกษา 2565
ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่หน้าเพจ ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox นะคะ ยินดีให้บริการค่ะ

  • 0

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั่วคราว

Category : Uncategorized

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการปิดหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั่วคราว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ประกาศปิดหอพัก


  • 0
1

ปิดโหมดสีเทา