Monthly Archives: January 2022

  • 0
269776570_1336501990142643_4932788063776509922_n

ประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 16/2564

Category : Uncategorized

วันนี้ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น.
นางสาวพนาวัน เปรมศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน #ร่วมประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 16/2564 โดยมี 👉🏻 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 😷😷


  • 0
269715902_3055119454728856_1613066611622774933_n (1)

🧹” ร่วมใจ ลงแรง สามัคคี พัฒนาพื้นที่หอพัก”🏢

💚🌱 บุคลากรหอพัก รปภ. แม่บ้าน ช่างและคนงาน ร่วมใจลงแรงสามัคคี กำจัดขยะมูลฝอย เศษไม้หลังจากคัดแยกซ่อมบำรุง และทำความสะอาดชุดเก้าอี้ศูนย์อาหาร เพื่อดำเนินการซ่อมแซมในส่วนถัดไป พร้อมทั้งปรับปรุง ภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานหอพักและศูนย์อาหาร ตามแนวทางกิจกรรม #พิษณุโลกเมืองสะอาด #WeeklyCleaningDay 🌲🌳


ปิดโหมดสีเทา