✨มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการหอพัก ✨

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

✨มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการหอพัก
👉ตามที่มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ให้ผู้ประกอบการหอพักได้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการหอพักตอบรับให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ละหอพัก
#สำหรับหอพักอื่นๆ ✍🏻 น้องๆ นักศึกษาที่พักบริเวณโดยรอบมหาลัย (หอนอก) ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมมาตรการ สามารถพิมพ์ชื่อหอ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อให้ครบถ้วน โดยการ Comment หรือ Inbox ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานให้ค่ะ
📞 โทร.055-267 005
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *