Monthly Archives: November 2019

  • 0
1

♦️ ร่วมทำบุญอาคารพิบูลวิชญ์ ♦️

♦️ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล  เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานใหม่ อาคารพิบูลวิชญ์  ♦️

2

วันที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่หอพักทะเลแก้วนิเวศ
ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานใหม่
จัดโดยกองบริการการศึกษา ณ ห้อง ร 302 อาคารพิบูลวิชญ์
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)
ขออนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏🙏🙏

  • 0
74155061_2436855856555222_4437308662582607872_n

♦️ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ♦️

     โครงการจัดตั้งกองจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

74666235_2436856273221847_6671545448756412416_n      

 

วันที่ 4 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย นายจีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางวรรณวิสา ยศระวาส ผู้ช่วยอธิการบดี และ นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมคณะศึกษาดูงาน จำนวน 19 คน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งกองจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ(กจส.) สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิญช์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)

ในโอกาสนี้ นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แนะนำภาพรวมการดำเนินงานภายในโครงการจัดตั้ง กจส.และนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมพื้นที่ภายศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างวังจันทน์ริเวอร์วิว,หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ,ศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ,โรงน้ำดื่มทะเลแก้ว,ร้านค้า-พื้นที่ให้เช่าภายในมหาวิทยาลัยและอาคารพิบูลวิชญ์ อาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์หลังใหม่ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมทั้งร่วมหารือการดำเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารต่อไปในอนาคต


ปิดโหมดสีเทา