Monthly Archives: August 2019

  • 0
หัวข่าวสีชมพูเว็บ 2

📷ประมวลภาพความสนุกสนาน โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2562

         🎬 ประมวลภาพบรรยากาศความสนุกสนาน 📷
🚨🔥 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประจำปี  2562
  🚨🔥
 
👉 ณ หอพักทะเลแก้วนิเวศ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

👉 โดยงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
👉วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 9 พิษณุโลก

 


  • 0
รับสมัครงาน รปภ.

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(หญิง) ประจำงานหอพักนักศึกษา

🎉🎉 ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป 🎉🎉  
👩‍ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(หญิง)
ประจำงานหอพักนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มรพส.
 รายงานตัวปฏิบัติงานวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
 เวลา 08.30 – 11.00 น.
👩‍  ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวหอพักทะเลแก้วนิเวศคะ  🏢

ประกาศรายชื่อรปภ.62


  • 0
รับสมัครงาน รปภ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(หญิง)ประจำหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(หญิง)
ประจำหอพักนักศึกษา

👉 สอบวันที่ : 14 ส.ค. 2562 
👉 สถานที่สอบ : สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ
➡️ เวลา : 09.00-10.00 น.
สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
➡️ เวลา : 10.30-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
👉 #คำชี้แจงในการสอบตามประกาศด้านล่างนี้ค่ะ

สมัครรปภ.62


ปิดโหมดสีเทา