Monthly Archives: June 2019

  • 0
แบรนเนอร์2

ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่งคนงาน (คนสวน)

ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่งคนงาน (คนสวน)

แบรนเนอร์2

61813168_2726012147473496_6450078187442405376_n#วันเริ่มปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับสู่ครอบครัวหอพักฯด้วยนะคะ


ปิดโหมดสีเทา