ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งคนงาน (คนสวน) ประจำหอพักนักศึกษา

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง คนงาน (คนสวน)  จำนวน 1 อัตรา
ประจำงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

ประกาศสอบคนสวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *