ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งคนงาน (คนสวน) ประจำหอพักนักศึกษา

  • 0
ประกาศคนสวน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งคนงาน (คนสวน) ประจำหอพักนักศึกษา

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง คนงาน (คนสวน)  จำนวน 1 อัตรา
ประจำงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

ประกาศสอบคนสวน


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา