ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งช่างเทคนิคปฎิบัติงาน ประจำหอพักนักศึกษา

  • 0
แบรนเนอร์ช่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งช่างเทคนิคปฎิบัติงาน ประจำหอพักนักศึกษา

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน
ตำแหน่งช่างเทคนิคปฎิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
ประจำงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

ช่างเทคนิค2

ช่างเทคนิค


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา