Monthly Archives: May 2019

  • 0
ประกาศคนสวน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งคนงาน (คนสวน) ประจำหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง คนงาน (คนสวน)  จำนวน 1 อัตรา
ประจำงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

ประกาศสอบคนสวน


  • 0
แบรนเนอร์ช่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งช่างเทคนิคปฎิบัติงาน ประจำหอพักนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน
ตำแหน่งช่างเทคนิคปฎิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
ประจำงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

ช่างเทคนิค2

ช่างเทคนิค


ปิดโหมดสีเทา