ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

  • 0
DSC01054

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561
“Welcome To Dorm 2018”

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2561 เวลา 13.00 น. หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 “Welcome To Dorm เปิดหอรับน้อง 2018 ” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล เป็นประธานเปิดงาน

พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 1 วิทยาลัย และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผอ.อำพน กลีบปาน เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังการแชร์ประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและหอพักทะเลแก้วนิเวศจากศิษย์เก่าพิบูลสงคราม “ครูเมย์-ชลธิชา ดีเกิด” ศิษย์เก่าเกียรตินิยมอันดับ 1 ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หอพักทะเลแก้วนิเวศ

ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ขอขอบคุณวิทยากรที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆ ให้กับน้องนักศึกษาหอพัก ขอขอบคุณองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และพี่สโมสรนักศึกษา ที่ร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศการรับน้องเข้าหอพักร่วมกันในครั้งนี้ ทำให้บรรยากาศการร่วมรับน้องใหม่เข้าหอพักประจำปี 2561 เป็นไปอย่างอบอุ่น และสร้างความสุขให้กับนักศึกษาใหม่หอพักกันถ้วนหน้า.


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา