Monthly Archives: August 2018

  • 0
DSC01054

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561
“Welcome To Dorm 2018”

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2561 เวลา 13.00 น. หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 “Welcome To Dorm เปิดหอรับน้อง 2018 ” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล เป็นประธานเปิดงาน

“Read More”

  • 0
หัวข่าวสีชมพูเว็บ 2

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 39

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 39
ประจำวันพุธที่  14  สิงหาคม  2561

  • ยินดีต้อนรับน้องๆสู่หอพักทะเลแก้วนิเวศ
  • การตรวจรับถังแชมเปญ
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2561
  • >>>>> เปิดดูข่าวได้ที่นี่

ปิดโหมดสีเทา