Monthly Archives: July 2018

 • 0
หัวข่าวสีชมพูเว็บ 2

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 38

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 38
ประจำวันพฤหัสที่  3  พฤษภาคม  2561

 • สนง.หอพัก จัดประชุม ผู้ประกอบการศูนย์อาหาร
 • บรรยากาศนักศึกษา ลาอกจากหอพัก
 • งาน “พิบูลย์ฯ ชื่นบาน  สงกรานต์วิถีไทย ”
 • บรรยากาศรายงานตัวนักศึกษาสมัครอยู่หอพักต่อ
 • >>>>> เปิดดูข่าวได้ที่นี่

 • 0
หัวข่าวสีชมพูเว็บ 2

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 37

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 37
ประจำวันพุธที่  11  เมษายน  2561


 • 0
หัวข่าวสีชมพูเว็บ 2

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 36

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 36
ประจำวันพุธที่  28  มีนาคม  2561

 • รับสมัครนศ.อยู่หอพักต่อ
 • กำหนดการและข้อปฎิบัติในการอยู่หอพักต่อ  ปี 2561
 • พี่อ้อย- พี่ฉอด พบน้องๆ มรพส.
 • พิธีปิด PSRU GAMES 2018
 • >>>>> เปิดดูข่าวได้ที่นี่

 • 0
หัวข่าวสีชมพูเว็บ 2

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 35

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 35
ประจำวันพุธที่  14  มีนาคม  2561


 • 0
หัวหนังสือ

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 34

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 34
ประจำวันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์  2561

 • หอพักทะเลแก้วฯ  น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ “วันราชภัฎ”
 • มรพส. คว้า 23 เหรียญ มอกล้วยไข่เกมส์

 • 0
หัวหนังสือ

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 33

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 33
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1  กุมภาพันธ์  2561


 • 0
หัวหนังสือ

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 32

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 32
ประจำวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

– ส่งสุข สานสัมพันธ์  มิตรฉันท์ชาวหอ
– สวัสดีปีใหม่ จากพี่ๆหอพัก
– เริ่มแล้ว 10 จุดบริการ ofo ใน มรพส.

>>>>> เปิดดูข่าวได้ที่นี่


ปิดโหมดสีเทา