หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 31

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

หนังสือข่าวหอพักทะเลแก้วนิเวศนิวส์ ฉบับที่ 31
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน  2560

>>> หอพักทะเลแก้วนิเวศ  ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน  จาก ม.ขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย
>>> คืนเงินประกันของเสียหายหอพัก  ประจำปีการศึกษา  2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *