ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

  • 0

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดงานหอพักนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม

ผลการสอบ

 

 


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา