รับสมัครลูกจ้างรายเดือน สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  • 0

รับสมัครลูกจ้างรายเดือน สังกัดงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดงาน หอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
รายละเอียดดังแนบ >>>  https://drive.google.com/file/d/0B8c9ZTSkOOQIWW1ONk5LLWFfQ1k/view?usp=sharing


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา