ข้อปฏิบัติการใช้บัตรนักศึกษาหอพักทะเลแก้วนิเวศ

  • 0
21231868_332609247198594_8561629575569299894_n

ข้อปฏิบัติการใช้บัตรนักศึกษาหอพักทะเลแก้วนิเวศ

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ขณะนี้สำนักงานหอพักได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาที่อยู่หอพักทุกคนติดต่อรับบัตรได้ที่จุด รปภ. ประจำหอพักของแต่ละหอด้วยนะคะ
#นักศึกษาหอพักต้องต้องพกบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักและใช้แสดงเมื่อเข้าออกหอพักทุกครั้ง ด้วยนะคะ

**ในกรณีบัตรหายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานหอพักเพื่อขอทำบัตรใหม่ และ
#ขอให้นักศึกษาหอพักทุกคนรักษากฎระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ

21232142_332610230531829_6226404507263642875_n

21314513_332609257198593_4731603556233180599_n

21272077_332609280531924_9024826352302782127_n


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา