หัวหน้างานหอพักทะเลแก้วนิเวศ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมงาน”กาซะลองผลัดใบ 2560″

  • 0
21370993_334357753690410_1824206776583209687_n

หัวหน้างานหอพักทะเลแก้วนิเวศ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ร่วมงาน”กาซะลองผลัดใบ 2560″

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 8 ก.ย. 2560  น.ส.พนาวัน เปรมศรี หัวหน้างานหอพักทะเลแก้วนิเวศ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ของหอพักทะเลแก้วนิเวศ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2560  “กาซะลองผลัดใบ 2560”  ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ โดย สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

และในปีนี้ หอพักทะเลแก้วนิเวศ มีบุคลากร 1 ท่าน ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ คือ นายเหลือ นาคภู่
นายเหลือ นาคภู่  หรือ ลุงชู ทำหน้าที่ดูแลต้นไม้ ทำสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหอพักทะเลแก้วนิเวศ และได้ปฏิบัติภารกิจตามตำแหน่งหน้าที่อันเป็นกำลังสำคัญของหอพักฯ และมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอดจนครบวาระเกษียณอายุราชการในปีนี้
#คุณประโยชน์ที่ได้มอบไว้ให้กับหอพักทะเลแก้วนิเวศ และมหาวิทยาลัยนั้น จะอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นหลังต่อไป

21370993_334357753690410_1824206776583209687_n

21369535_334357737023745_6945751006060595301_n

21558623_334607623665423_1845251590566599817_n

21369306_334607440332108_8384516369904825315_n


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา