ข้อปฏิบัติการใช้บัตรหอพักทะเลแก้วนิเวศ

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

ขณะนี้สำนักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ ได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักเรียบร้อยแล้ว  นักศึกษาที่อยู่หอพักทุกคนสามารถขอรับบัตรได้ที่จุด รปภ.ประจำหอพักของแต่ละหอได้แล้วนะคะ  และขอความร่วมมือนักศึกษาหอพักพกบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักและแสดงบัตรเมื่อ เข้า-ออก หอพักทุกครั้งด้วยนะคะ  

ดูรายละเอียดข้อปฏิบัติการใช้บัตรหอพักทะเลแก้วนิเวศเพิ่มเติม   ตามลิงค์ดังแนบ  https://drive.google.com/file/d/0B8c9ZTSkOOQINW5EY3JXaE9NSjA/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *