หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศจัดโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหอพักทะเลแก้วนิเวศ ประจำปีการศึกษา 2560

  • 0

หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศจัดโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหอพักทะเลแก้วนิเวศ ประจำปีการศึกษา 2560

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

17082560 (201) 17082560 (186)17082560 (135) 17082560 (252)17082560 (21) 17082560 (156)

หอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัด โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งหอพักทะเลแก้วนิเวศ ประจำปีการศึกษา 2560 และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 06:00 น. ณ อาคารศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาหอพัก บุคลากรเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยมี ผศ.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา แม่บ้าน รปภ. บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และรวมยอดเงินจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ที่ร่วมสมทบทุนเป็นปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แด่วัดคูหาสวรรค์ ทั้งสิ้น 4,430 บาท


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา