กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นทีมงานจะสำเร็จได้เพราะมีทีมที่มีเข้มแข็งและมีความเป็นหนึ่งเดียว

  • 0

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นทีมงานจะสำเร็จได้เพราะมีทีมที่มีเข้มแข็งและมีความเป็นหนึ่งเดียว

แชร์ข้อมูลสู่สังคมออนไลน์

7 เม.ย.  2560   กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นทีมงานจะสำเร็จได้เพราะมีทีมที่มีเข้มแข็งและมีความเป็นหนึ่งเดียว

ดูภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
https://drive.google.com/drive/folders/0B8c9ZTSkOOQIeE4xRS1pd25PY0U


Leave a Reply

ปิดโหมดสีเทา